Gamla projekt


KULTURFÖRENINGEN FENIX

Bildat 1987

Vandringsutställning "Möt Världen".

Vandringsutställning om dels varför finns det flyktingar i världen  och dels om att genom kulturen lära känna andra livsstilar och traditioner. Detta pilotprojekt för förståelse och integration var den första i landet på 80-talet som arbetade med och genom kulturella uttrycksformer. "Möt Världen" fick mer än 120 intresserade kommuner och då fick vi samarbeta med Riksutställningar som tog över turnéläggning och distribution  runt i landet under 4 årstid.  Den Mångkulturella centrum i Botkyrka fick ansluta sin utställning; "Adress Botkyrka" till vår "Möt Världens" sista 2 årsturnering.


Idé: Jaime Barrios Carrillo och Maria Lindi

Utställningsform och programansvarig: Estoardo Barrios

UTSTÄLLNINGEN "SVERIGE/KARIBIEN, 42 konstnärer"
Vi ordnade denna stora

utställning med verk av 21

svenska konstnärer där bl

andra Peter Dahl, Lena

Cronqvist, Mia Malmlöf del-

tog samt 21 konstnärer

från diverse öar i Karibien.

Kuratorer: Estoardo Barrios och

Gerald Steffe                                                          Från vänster  konstnärerna Peter Dahl och Estoardo Barrios Carrillo under

                                                          en intervju i  Casa de las Américas i Havanna, Kuba. Foto:Torbjörn Mellberg

SUECIA EXOTIKA -nutida svensk grafik-


Hans Hamngren,                             

PG Thelander,

Gerald Steffe,

Björn Krestesen,

Svenerik Jakobsson,

Lasse Söderberg .

Några av Sveriges mest intressanta grafiker turnerade i Latinamerika

i vår regi. Utställningen visades i Guatemala,  Nicaragua, Mexiko,

El Salvador, Dominikanska Republiken, Honduras och Kuba.


Curator och turnéansvarig:: Estoardo Barrios Carrillo

Katalog: Jaime Barrios Carrillo